TALLINNASSE:       SOTSIAALTÖÖTAJA-JUHTUMIKORRALDAJA     ERIPEDAGOOG-LOGOPEED

HAAPSALUSSE:       LOOVTERAPEUT      PSÜHHOLOOG      TEGEVUSTERAPEUT


Otsime meeskonda:

SOTSIAALTÖÖTAJAT – JUHTUMIKORRALDAJAT

 

TÖÖ SISU

  •  Nõustava sisuga sotsiaaltöötaja teenuse osutamine lastele, noortele ja tööealistele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni raames.

  •  Juhtumikorralduslikele printsiipidele toetudes kliendijuhtumite kompleksne koordineerimine ja juhtimine. 

  •  Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

  •  Sotsiaaltöö kõrgharidus

  •  Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

  •  Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

  •  Hea analüüsioskus

  •  Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

  •  Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

  •  Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

  •  Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

    Kasuks tuleb:

      • Eelnev töökogemus

      • Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused (nt pereteraapia, perelepitus jt)

      • Mitmes keeles nõustamise oskus


PAKUME

  •  Supervisioon, kovisioon, koolitused

  •  Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

  •  Meeskonnasisesed hooajalised üritused

  •  Konkurentsivõimeline töötasu

  •  Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

  •  Töö asukoht: Kotka 26, Tallinn; lisaks kodus töötamise võimalus

 

KANDIDEERIMINE

  •  Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda! personal@papaver.ee

  •  Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri ja CV aadressile personal@papaver.ee  

  •  Kandideerimise tähtaeg: 15.06.2020