ISTE HINNAKIRJAD 

TALLINNAS      HAAPSALUS


ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSE (ISTE) HINNAKIRI
HAAPSALUS
ValdkondTeenuskomponent
Indiv. tegevus (tunnihind)
Grupitegevus (tunnihind)
Teenuse planeerimine ja elluviimise tagamineTeenuse planeerimine

 
Plaani elluviimise tagamine
 
Personaalne toetusPersonaalne toetamine erinevates eluvaldkondades50 
Pere toetaminePsühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele
6020
Pere nõustamine ja koolitus
6020
Kogemusnõustamine perele
6020
Intervallhoid
sõltub välise spetsialisti hinnast

Sotsiaalsed suhtedSotsiaalsete suhete toetamine
5015
Vaimne tervis     Taastumine ja haigusega toimetuleku toetamine
50 15
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine
50 15
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia 50 15
 Kogemusnõustamine50 15
Riski- ja probleemse käitumise juhtimine60 
Füüsiline tervis       Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus5015
Füüsilise aktiivsuse toetamine5015
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks5015
Liikumise toetamine eluruumides50 
Liikumise toetamine väljaspool eluruume50 
 Hõivatus    
 Töötamise toetamine5015
Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas 15
Õppimise toetamine5015
Rakendus kogukonnas5015
Vaba aeg ja huvitegevusVaba aja ja huvitegevuse toetamine5015
Eluase
Toetus elukoha vahetusel50 
Igapäevaeluga toimetulek
 
Igapäevaelu toetamine5015
Ettevalmistus iseseisvumiseks5015