ISTE HINNAKIRJAD

TALLINNAS      HAAPSALUS


ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSE (ISTE) HINNAKIRI
TALLINNAS
ValdkondTeenuskomponent
Indiv. tegevus (tunnihind)
Grupitegevus (tunnihind)
Teenuse planeerimine ja elluviimise tagamineTeenuse planeerimine
75 
Plaani elluviimise tagamine55 
Personaalne toetusPersonaalne toetamine erinevates eluvaldkondades55 
Pere toetaminePsühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele
80 30
Pere nõustamine ja koolitus
75 30
Kogemusnõustamine perele
55 20
Intervallhoid
sõltub välise spetsialisti hinnast
sõltub välise spetsialisti hinnast
Sotsiaalsed suhtedSotsiaalsete suhete toetamine
55 20
Vaimne tervis     Taastumine ja haigusega toimetuleku toetamine
55 20
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine
55 20
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia 75 20
 Kogemusnõustamine 45 20
Riski- ja probleemse käitumise juhtimine 75 
Füüsiline tervis       Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus 55 20
Füüsilise aktiivsuse toetamine 55 20
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks 75 30
Liikumise toetamine eluruumides 55 
Liikumise toetamine väljaspool eluruume 55 
 Hõivatus    
 Töötamise toetamine 55 20
Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas  20
Õppimise toetamine 55 20
Rakendus kogukonnas 55 20
Vaba aeg ja huvitegevusVaba aja ja huvitegevuse toetamine 55 20
Eluase
Toetus elukoha vahetusel 55 
Igapäevaeluga toimetulek
 
Igapäevaelu toetamine 55 20
Ettevalmistus iseseisvumiseks 55 20