Möödunud koolitused


KOOLITUS
Laste erivajadustest tingitud häired ning kaasav sekkumine

Lektor: Viivi Neare, PhD
Toimumisaeg: 5. juuni 2018 kell 9:30-15:00

Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Neare_050618
Osalustasu: 65 €  
Asukoht
: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade erivajaduste olemusest ning sellest tingitud käitumishäiretest ja keskkonna kohandamisest, et selle kõigega toime tulla.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas tunda ära käitumismustrid, mis viitavad erivajadustele. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime lapse või noorega, kellel esineb mõni erivajadus.

Rohkem infot koolituse päevakavast.

KOOLITUS
Laste käitumisprobleemid - nende põhjused ja sekkumisvõimalused

Lektor: Kadri Lüüs
Toimumisaeg: 6. juuni 2018 kell 9:30-15:00


Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_060618_
Osalustasu: 65 €
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade ATH ja ASH diagnooside olemusest, sellest
tingitud käitumisraskustest ja sekkumistest.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas valida toimiv sekkumine ja omab ülevaadet teraapiatest ning praktilistest töövahenditest. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime inimesega, kellel esineb mõni erivajadus.

Rohkem infot koolituse päevakavast.

INFOPÄEV
Kuidas abivajav laps rehabilitatsiooniteenusele jõuab?

Lektorid: SKA juhtivspetsialist Egle Välba, SKA Lastemaja teenuse juht Anna Frank-Viron, Nõustamiskeskus Papaver meeskonna juht Evi Vilgats.
Toimumisaeg: 7. juuni 2018 kell 9:30-13:00


Registreerimise lõpp: 21. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/INFOPÄEV_70618
Osalustasu: tasuta
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Infopäeva eesmärk on anda ülevaade kuidas suure abivajadusega laps sotsiaalsere rehabilitatsiooniteenusele jõuab.
Infopäeva läbinu teab, milline on kohaliku omavalitsuse roll abivajava lapse ja puude lapse juhtumite puhul ning milline on vastavad menetlusprotsessid Sotsiaalkindlustusametis (SKA). Lisaks saab teada, kuidas toimib SKA Lastemaja, ja ülevaate Nõustamiskeskus Papaveri sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise mudelist ja rõhuasetusest.

Rohkem infot koolituse päevakavast.

KOOLITUS
Autismispektrihäire - sümptomaatika ja käsitlus
6AT

Lektor: psühhiaater dr Viivika Lauri
Toimumisaeg: 28. august 2018 kell 9:30-15:00

Registreerimise lõpp: 25. august 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_280818_dr_Lauri
Osalustasu: 65 €  
Asukoht
: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: autismispektrihäirega (ASH) võimalikud kokku puutuvad osapooled - lapsevanemad, lähi- ja kaugemad sõbrad, sugulased, spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad, laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade autismispektrihäire olemusest - alates sümptomaatikast kuni käsitluseni.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; teab, kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada; oskab vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

NÕUSTAMISGRUPP LAPSEVANEMATELE
Ärgas lapsevanem

Grupijuht:  kliiniline psühholoog Kadri Lüüs
Toimumisaeg
: 4., 18., 25. september ja 2., 9., 16. oktoober 2018 kell 17:30-19:30
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn
Osalema on oodatud: praegused ja tulevased lapsevanemad.

Lapsevanemate nõustamisgrupp koosneb kord nädalas aset leidvatest kohtumistest, mille jooksul käsitleme olulisi lapse arengu ja kasvatamisega seotud teemasid:

  • Üldised seaduspärasused laste psühholoogilises arengus

  • Levinumad kõrvalekalded normipärasest arengust, põhjused ja võimalikud toimetulekuviisid

  • Laste probleemse käitumisega toimetulek, lihtsad ja praktilised nipid

  • Iseenda emotsioonidega toimetulek ja tugiressursside leidmine

  • Haridusasutuste ja teiste spetsialistidega koostöö

  • Juhtumite analüüs

Meetoditena rakendatakse grupiteraapia tehnikaid, aktiivõppe meetodeid, vabas vormis arutelusid, videote ja näitlike probleemolukordade analüüse.