Möödunud koolitused


KOOLITUS
Laste erivajadustest tingitud häired ning kaasav sekkumine

Lektor: Viivi Neare, PhD
Toimumisaeg: 5. juuni 2018 kell 9:30-15:00

Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Neare_050618
Osalustasu: 65 €  
Asukoht
: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade erivajaduste olemusest ning sellest tingitud käitumishäiretest ja keskkonna kohandamisest, et selle kõigega toime tulla.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas tunda ära käitumismustrid, mis viitavad erivajadustele. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime lapse või noorega, kellel esineb mõni erivajadus.

Rohkem infot koolituse päevakavast.

KOOLITUS
Laste käitumisprobleemid - nende põhjused ja sekkumisvõimalused

Lektor: Kadri Lüüs
Toimumisaeg: 6. juuni 2018 kell 9:30-15:00


Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_060618_
Osalustasu: 65 €
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade ATH ja ASH diagnooside olemusest, sellest
tingitud käitumisraskustest ja sekkumistest.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas valida toimiv sekkumine ja omab ülevaadet teraapiatest ning praktilistest töövahenditest. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime inimesega, kellel esineb mõni erivajadus.

Rohkem infot koolituse päevakavast.

INFOPÄEV
Kuidas abivajav laps rehabilitatsiooniteenusele jõuab?

Lektorid: SKA juhtivspetsialist Egle Välba, SKA Lastemaja teenuse juht Anna Frank-Viron, Nõustamiskeskus Papaver meeskonna juht Evi Vilgats.
Toimumisaeg: 7. juuni 2018 kell 9:30-13:00


Registreerimise lõpp: 21. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/INFOPÄEV_70618
Osalustasu: tasuta
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Infopäeva eesmärk on anda ülevaade kuidas suure abivajadusega laps sotsiaalsere rehabilitatsiooniteenusele jõuab.
Infopäeva läbinu teab, milline on kohaliku omavalitsuse roll abivajava lapse ja puude lapse juhtumite puhul ning milline on vastavad menetlusprotsessid Sotsiaalkindlustusametis (SKA). Lisaks saab teada, kuidas toimib SKA Lastemaja, ja ülevaate Nõustamiskeskus Papaveri sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise mudelist ja rõhuasetusest.

Rohkem infot koolituse päevakavast.

KOOLITUS
Autismispektrihäire - sümptomaatika ja käsitlus
6 AT

Lektor: psühhiaater dr Viivika Lauri
Toimumisaeg: 28. august 2018 kell 9:30-15:00

Registreerimise lõpp: 25. august 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_280818_dr_Lauri
Osalustasu: 65 €  
Asukoht
: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: autismispektrihäirega (ASH) võimalikud kokku puutuvad osapooled - lapsevanemad, lähi- ja kaugemad sõbrad, sugulased, spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad, laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade autismispektrihäire olemusest - alates sümptomaatikast kuni käsitluseni.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; teab, kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada; oskab vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

NÕUSTAMISGRUPP LAPSEVANEMATELE
Ärgas lapsevanem

Grupijuht:  kliiniline psühholoog Kadri Lüüs
Toimumisaeg
: 4., 18., 25. september ja 2., 9., 16. oktoober 2018 kell 17:30-19:30
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn
Osalema on oodatud: praegused ja tulevased lapsevanemad.

Lapsevanemate nõustamisgrupp koosneb kord nädalas aset leidvatest kohtumistest, mille jooksul käsitleme olulisi lapse arengu ja kasvatamisega seotud teemasid:

 • Üldised seaduspärasused laste psühholoogilises arengus

 • Levinumad kõrvalekalded normipärasest arengust, põhjused ja võimalikud toimetulekuviisid

 • Laste probleemse käitumisega toimetulek, lihtsad ja praktilised nipid

 • Iseenda emotsioonidega toimetulek ja tugiressursside leidmine

 • Haridusasutuste ja teiste spetsialistidega koostöö

 • Juhtumite analüüs

Meetoditena rakendatakse grupiteraapia tehnikaid, aktiivõppe meetodeid, vabas vormis arutelusid, videote ja näitlike probleemolukordade analüüse. 

KOOLITUS
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire - käsitlus ja toimetuleku parandamine
6 AT

Lektor: psühhiaater dr Viivika Lauri
Toimumisaeg: 25. september 2018 kell 9:30-15:00
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn
Registreerimise lõpp: kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_250918
Osalustasu: 65 € 
Osalema on oodatud: aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) võimalikud kokku puutuvad osapooled - lapsevanemad, lähi- ja kaugemad sõbrad, sugulased, spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad, laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade ATH olemusest, sümptomaatikast kuni käitumise korrigeerimise tehnikateni.

Koolituspäeva läbinu teab, missugune laps on tähelepanematu, impulsiivne ja üliaktiivne; teab, kuidas mõista last või noort, kellel esineb ATH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada; oskab vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.
Koolitustasu sisse on planeeritud ka kohvipaus kerge einega.

KOOLITUS
Varajane sekkumine
6 AT

Lektor: eripedagoog/ logopeed Viivi Neare PhD
Toimumisaeg: 9. oktoobril 2018 kell 9:30-15:00
 Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Teema: varajane sekkumine abivajava lapse arengusse
 Struktuuri osad: 1) varajase sekkumise olemus- põhimõtted, eesmärgid;

      1. märkamine ja lapse arengu toetamine;

      2. juhtumipõhisus ja meeskonnatöö varajases sekkumises.

Eesmärk: avada abi vajava lapse arengusse varajase sekkumise olemus ning tuua välja selle olulisus ja võimalused ennetustöös.
Väljundid: kuulaja teab abi vajava lapse arengusse sekkumise olemusest ja tähtsustab selle vajalikkuse; teab lapse arengu toetamise erinevaid võimalusi; oskab näha sekkumise vajaduse esimesi märke; saavutab valmiduse koostööks lapse arengu toetamiseks.

Meetodid: aktiivne kuulamine, arutelud, juhtumikirjed ja -analüüsid.

Osalema on oodatud väga lai hulk inimesi, nt koolide HEV koordinaatorid, lastekaitsetöötajad või muud KOV esindajad, kes tegelevad laste ja peredega, lasteaia ja koolide õpetajad, lapsevanemad.

Koolitus
Abivajav laps lasteaias või koolis. Tema arengu ja õppimise toetamine.
5 AT

Lektor: eripedagoog/ logopeed Viivi Neare PhD
Toimumisaeg: 6. novembril 2018 kell 13:00-17:00

Töötuba
Loovteraapia erivajadustega lastega

Lektor: loovterapeut Kaire Bachmann
Toimumisaeg: 9. novembril 2018 kell 9:30-15:00