Klientide tagasiside teenusel saadud kogemuse kohta

  • „Koolis hakkasin käima. Hakkasin korralikult õpima. Ei ole enam vägivaldne.“
  • „Ma hakkasin rohkem koolis käima, vähem hilinema tundidesse. Hakkasin ema ja vanaema rohkem toetama.“
  • „Kogemuseks oli see, et võib rääkida võõraste inimestega isiklikest asjadest ja saada suurt tuge ja abi.“
  • „Saime teadlikumaks oma lapse eripäradest ja kuidas teda aidata edaspidi kodus ja koolis.“

Kliendi tagasiside küsimustik leia siit.