SOTSIAALTÖÖTAJA-JUHTUMIKORRALDAJA    ERIPEDAGOOG-LOGOPEED


Otsime meeskonda:

ERIPEDAGOOGI ja/või LOGOPEEDI

TÖÖ SISU

  •  Nõustava sisuga eripedagoogi ja/või logopeedi teenuse osutamine lastele ja noortele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni raames.   

  •  Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

  •  Eripedagoogika ja/või logopeedia kõrgharidus

  •  Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

  •  Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

  •  Hea analüüsioskus

  •  Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

  •  Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

  •  Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

  •  Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

   Kasuks tuleb:

      •  Mõlema hariduse olemasolu

      •  Eelnev töökogemus

      •  Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused

      •  Mitmes keeles nõustamise oskus

PAKUME

  •  Supervisioon, kovisioon, koolitused

  •  Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

  •  Meeskonnasisesed hooajalised üritused

  •  Konkurentsivõimeline töötasu

  •  Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

  •  Töö asukoht: Kotka 26, Tallinn; lisaks kodus töötamise võimalus

 

KANDIDEERIMINE

  •  Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda! Kadri.Vilgats@papaver.ee

  •  Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri ja CV aadressile personal@papaver.ee

  •  Kandideerimise tähtaeg: 30.09.2019