TALLINNASSE:       PSÜHHOLOOG      ERIPEDAGOOG-LOGOPEED      LOOVTERAPEUT

HAAPSALUSSE:       LOOVTERAPEUT      ERIPEDAGOOG-LOGOPEED       PSÜHHOLOOG      TEGEVUSTERAPEUT

KUUSALLU:       LOOVTERAPEUT      PSÜHHOLOOG      ERIPEDAGOOG-LOGOPEED


Otsime Kuusalu meeskonda:

ERIPEDAGOOG ja/VÕI LOGOPEEDI

TÖÖ SISU

  • Nõustava sisuga eripedagoogi teenuse osutamine lastele ja noortele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ning eravastuvõtu raames.  

  • Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

  • Eripedagoogika ja/või logopeedia kõrgharidus

  • Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

  • Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

  • Hea analüüsioskus

  • Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

  • Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

  • Väga hea eesti ja/või vene keele oskus nii kõnes kui kirjas

  • Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

   Kasuks tuleb:      

      • Eelnev töökogemus

      • Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused

      • Vene ja/või inglise keeles nõustamise oskus

MEIE POOLT

  • Supervisioon, kovisioon, koolitused

  • Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

  • Meeskonnasisesed hooajalised üritused

  • Konkurentsivõimeline töötasu

  • Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

  • Töö asukoht: Kuusalu tee 33, Kuusalu; lisaks kodus töötamise võimalus

 

KANDIDEERIMINE

  • Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda!

  • Kandideerimiseks saata CV, motivatsioonikiri ja kõrgharidust tõendav diplom aadressile  personal@papaver.ee

  • Kandideerimise tähtaeg: 15.08.2021

  • Värbamisprotsessiga läheme edasi jooksvalt kandideerimisdokumentide laekumiste järjekorras.