TALLINNASSE:    LOGOPEED         ERIPEDAGOOG         FÜSIOTERAPEUT        TEGEVUSTERAPEUT

HAAPSALUSSE:      LOOVTERAPEUT         FÜSIOTERAPEUT        ERIPEDAGOOG      

 TEGEVUSTERAPEUT         PSÜHHOLOOG  

       KUUSALLU:     LOOVTERAPEUT         LOGOPEED


Otsime Tallinna meeskonda:

ERIPEDAGOOGI

TÖÖ SISU

  •  Nõustava sisuga eripedagoogi teenuse osutamine lastele, noortele ja tööealistele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ning eravastuvõtu raames.  

  • Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

  •  Eripedagoogika kõrgharidus

  •  Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

  •  Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

  •  Hea analüüsioskus

  •  Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

  •  Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

  •  Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

  •  Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

   Kasuks tuleb:      

      •  Eelnev töökogemus

      •  Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused

      •  Vene ja/või inglise keeles nõustamise oskus

MEIE POOLT

  •  Supervisioon, kovisioon, koolitused

  •  Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

  •  Meeskonnasisesed hooajalised üritused

  •  Konkurentsivõimeline töötasu

  •  Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

  •  Töö asukoht: Kotka 26, Tallinn; lisaks kodus töötamise võimalus

 

KANDIDEERIMINE

  •  Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda! 

  • Kandideerimiseks saata CV, motivatsioonikiri ja kõrgharidust tõendav diplom aadressile  personal@papaver.ee

  •  Kandideerimise tähtaeg: 30.10.2023.

  • Värbamisprotsessiga läheme edasi jooksvalt kandideerimisdokumentide laekumiste järjekorras.