TALLINNASSE:      PSÜHHOLOOG      LOOVTERAPEUT

HAAPSALUSSE:     PSÜHHOLOOG     LOOVTERAPEUT

       KUUSALLU:      PSÜHHOLOOG     LOOVTERAPEUT 


Otsime Tallinna meeskonda:

PSÜHHOLOOGI

 

TÖÖ SISU

  •  Nõustava sisuga psühholoogi teenuse osutamine lastele, noortele ja tööealistele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ning eravastuvõtu raames.    

  •  Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

  •  Psühholoogia kõrgharidus

  •  Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

  •  Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

  •  Hea analüüsioskus

  •  Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

  •  Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

  •  Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

  •  Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

   Kasuks tuleb:

      •  Eelnev töökogemus

      •  Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused (nt pereteraapia, perelepitus)

      •  Mitmes keeles nõustamise oskus

MEIE POOLT

  •  Supervisioon, kovisioon, koolitused

  •  Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

  •  Meeskonnasisesed hooajalised üritused

  •  Konkurentsivõimeline töötasu

  •  Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

  •  Töö asukoht: Kotka 26, Tallinn; võimalusel ja vastastikusel kokkuleppel ka Kuusalu tee 33,             Kuusalu ja/või Kastani 9, Haapsalu; lisaks kodus töötamise võimalus

 

KANDIDEERIMINE

  •  Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda!

  •  Kandideerimiseks saata CV, motivatsioonikiri ja kõrgharidust tõendav diplom aadressile   personal@papaver.ee 

  •  Kandideerimise tähtaeg: 23.03.2023.

  •  Värbamisprotsessiga läheme edasi jooksvalt kandideerimisdokumentide laekumiste järjekorras.