TALLINNASSE:    LOGOPEED         ERIPEDAGOOG         FÜSIOTERAPEUT        TEGEVUSTERAPEUT

HAAPSALUSSE:      LOOVTERAPEUT         FÜSIOTERAPEUT        ERIPEDAGOOG      

 TEGEVUSTERAPEUT         PSÜHHOLOOG  

       KUUSALLU:     LOOVTERAPEUT         LOGOPEEDOtsime Tallinna meeskonda:

TEGEVUSTERAPEUTI

 

TÖÖ SISU

  • Nõustava sisuga tegevusterapeudi teenuse osutamine lastele, noortele ja tööealistele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ning eravastuvõtu raames.  

  • Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

  • Tegevusterapeudi kõrgharidus

  • Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

  • Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

  • Hea analüüsioskus

  • Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

  • Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

  • Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

  • Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

   Kasuks tuleb:

      • Eelnev töökogemus

      • Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused

      • Mitmes keeles nõustamise oskus

PAKUME

  • Supervisioon, kovisioon, koolitused

  • Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

  • Meeskonnasisesed hooajalised üritused

  • Konkurentsivõimeline töötasu

  • Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

  • Töö asukoht: Kotka 26, Tallinn; lisaks kodus töötamise võimalus

 

KANDIDEERIMINE

  • Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda!

  • Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri ja CV aadressile personal@papaver.ee

  • Kandideerimise tähtaeg: 30.10.2023.

  • Värbamisprotsessiga läheme edasi jooksvalt kandideerimisdokumentide laekumiste järjekorras.