Sotsiaalne rehabilitatsioon - esimesed sammud

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada
laste, noorte, täiskasvanute ja perede toimetulekut erinevate raskustega, sealhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse:

“Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
              (2018, Sotsiaalkindlustusameti koduleht)


Teenusega alustamiseks on esmalt tarvis pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitada neile rehabilitatsiooniteenuse taotlus.

Kui Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud suunamisotsuse, saab ühendust võtta endale meelepärase teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses asutuses.


Papaveri teenusele saab registreerida võttes meiega ühendust
 telefoni teel +372 513 5758
 e-kirja teel info@papaver.ee