Sotsiaalne rehabilitatsioon - kuidas

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada
laste, noorte, täiskasvanute ja perede toimetulekut erinevate raskustega, sealhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse:

“Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
              (2018, Sotsiaalkindlustusameti koduleht)Papaveris osutame
  • kompleksset teenust
  • tuginedes süsteemiteooriale
  • kasutades juhtumikorralduslikku meetodit