Hinnakiri

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri Papaveris

TeenusTunni hind eurodes
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
35
Sotsiaaltöötaja grupiteenus
15


Psühholoogi individuaalteenus 35
Psühholoogi grupiteenus
15


Eripedagoogi individuaalteenus 
35
 Eripedagoogi grupiteenus 15


Logopeedi individuaalteenus
35


Loovterapeudi individuaalteenus
35
Loovterapeudi grupiteenus 15


Füsioterapeudi individuaalteenus
35
Füsioterapeudi grupiteenus 15
  
Tegevusterapeudi individuaalteenus
35
 Tegevusterapeudi grupiteenus 15


Kogemusnõustaja individuaalteenus  35
Kogemusnõustaja grupiteenus 15
  
Õendusalane individuaalteenus 35
Õendusalane grupiteenus 15
  
Psühhiaatri individuaalnõustamine 65
Grupiteenuse hind kehtib ühe osaleja kohta.