Tööalane rehabilitatsioon - kellele

Papaveri meeskond töötab selle nimel, et toetada
raskustesse sattunud inimeste toimetulekut erinevate, muuhulgas erivajadusest tulenevate väljakutsetega tööelus.  

Üks võimalus selle tegemiseks on läbi tööalase rehabilitatsiooniteenuse:

“Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi."
                  (2018, Töötukassa koduleht)Papaveri meeskond toetab vaimse tervise alaste keerukustega toimetulekut.  Kõige levinumad psüühikahäired, millega seoses inimesed pöörduvad, on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häired, ärevushäired, depressioon. 
Tegeleme ka muu vaimse tervise alase nõustamise ja teraapiaga, näiteks traumatöö, sõltuvus, selektiivne mutism.


Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised - vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga - vähenenud töövõimega inimesed:
  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning

  • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või
  • otsivad tööd (on registreeritud töötud).