MTÜ Papaver alustab täienduskoolituste läbi viimist. Koolituste välja töötamisel ja pakkumisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest.

Esimene koolitus “ATH ja ASH diagnoosiga lapse mõistmine ja (käitumisraskustega toimetuleku) toetamine“ toimub 7. aprillil 2017.

Koolituse sihtgrupiks on laste ja noortega töötavad septsialistid, lasteasutuste ja koolide juhid, õpetajad ning HEV koordinaatorid, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid või –töötajad, alaealiste komisjonide ja Rajaleidja spetsialistid ning teised huvilised.