Meist

  Paindlikkus
Oleme Papaveri-perega Tallinnas koos toimetanud juba aastast 2007.

Oma tegevuses väärtustame ausust ja koostööd, sest ükski mure ei ole lahendamatu - oluline on astuda vahel raskeid, kuid vajalikke samme just koos ning ühiselt seatud eesmärkide suunas.

Koos jõuab palju rohkem kui üksi!
               
  Ausus
  Partnerlus
 Avatus
 Vastutus
 Eesmärgistatus
 Respekt

Meie eesmärgid

  ▪ probleemidesse sattunud inimeste toimetuleku toetamine, arendamine ning elukvaliteedi parandamine, eluga rahulolu tõstmine;
  ▪ uute, toimetulekut toetavate teaduspõhiste meetodite ja lähenemiste toomine Eestisse ning nende rakendamine ja propageerimine töös, pidades silmas inimeste parimaid huve, võimalusi ning õigusi;
  ▪ vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine ühiskonnas - nii individuaalsel tasandil kui ka era- ja avalikus sektoris;
  ▪ tegevusvaldkonna arendamine Eestis - avalikkuse harimine, koolitamine ja teadusuuringute tegemine, sotsiaalvaldkonna arendamine koostöös riigi- ja erasektoriga;