P
aindlikkus   Ausus     Partnerlus   Avatus

Vastutus   Eesmärgistatus   Respekt