Meist

Oleme Papaveri-perega Tallinnas koos toimetanud juba aastast 2007.
Oma tegevuses väärtustame ausust ja koostööd, sest ükski mure ei ole lahendamatu - oluline on astuda vahel raskeid, kuid vajalikke samme just koos ning ühiselt seatud eesmärkide suunas.

Koos jõuab palju rohkem kui üksi!


Meie väärtused


Paindlikkus


Ausus


Partnerlus

 Avatus  
 Vastutus  
 Eesmärgistatus  
 Respekt  

Meie eesmärgid

  ▪ probleemidesse sattunud inimeste toimetuleku toetamine, arendamine ning elukvaliteedi parandamine, eluga rahulolu tõstmine;
  ▪ uute, toimetulekut toetavate teaduspõhiste meetodite ja lähenemiste toomine Eestisse ning nende rakendamine ja propageerimine töös, pidades silmas inimeste parimaid huve, võimalusi ning õigusi;
  ▪ vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine ühiskonnas - nii individuaalsel tasandil kui ka era- ja avalikus sektoris;
  ▪ tegevusvaldkonna arendamine Eestis - avalikkuse harimine, koolitamine ja teadusuuringute tegemine, sotsiaalvaldkonna arendamine koostöös riigi- ja erasektoriga;