Sotsiaalset rehabilitatsiooni võimaldab ning sellega kaasnevate kulude eest tasub Sotsiaalkindlustusamet vastavaks otstarbeks väljastatud otsuse alusel vastavalt riiklikult kehtestatud hinnakirjale.

Teenusega alustamiseks riiklikul rahastusel on esmalt tarvis pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitada neile rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Taotluse blanketi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siit.

Kui Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud suunamisotsuse, saab ühendust võtta endale meelepärase teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses asutuses.