KOOLITUSTE ARHIIV
KOOLITUS
05.06.2018
Laste erivajadustest tingitud häired ning kaasav sekkumine
9:30-15:30 
Lektor: Viivi Neare, PhD
  Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni

Rohkem infot koolituse päevakavast.

Tasu 65€
 Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.
 Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade erivajaduste olemusest ning sellest tingitud käitumishäiretest ja keskkonna kohandamisest, et selle kõigega toime tulla.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas tunda ära käitumismustrid, mis viitavad erivajadustele. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime lapse või noorega, kellel esineb mõni erivajadus.
  
KOOLITUS
06.06.2018
Laste käitumisprobleemid - nende põhjused ja 
9:30-15:00Lektor:  Kadri Lüüs
  Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
  Rohkem infot koolituse päevakavast.
  Tasu 65€
 Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.
 Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade ATH ja ASH diagnooside olemusest, sellest
tingitud käitumisraskustest ja sekkumistest.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas valida toimiv sekkumine ja omab ülevaadet teraapiatest ning praktilistest töövahenditest. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime inimesega, kellel esineb mõni erivajadus.
  
INFOPÄEV 
07.06.2018Kuidas abivajav laps rehabilitatsiooniteenusele jõuab?
9:30-13:00Lektorid: SKA juhtivspetsialist Egle Välba, SKA Lastemaja teenuse juht Anna Frank-Viron, Nõustamiskeskus Papaver meeskonna juht Evi Vilgats
 Registreerimise lõpp: 21. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
 Osalustasu: tasuta
 Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.
 Infopäeva eesmärk on anda ülevaade kuidas suure abivajadusega laps sotsiaalsere rehabilitatsiooniteenusele jõuab.
Infopäeva läbinu teab, milline on kohaliku omavalitsuse roll abivajava lapse ja puude lapse juhtumite puhul ning milline on vastavad menetlusprotsessid Sotsiaalkindlustusametis (SKA). Lisaks saab teada, kuidas toimib SKA Lastemaja, ja ülevaate Nõustamiskeskus Papaveri sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise mudelist ja rõhuasetusest.
 Rohkem infot koolituse päevakavast.