KOOLITUSED - SEMINARID - TÖÖTOAD

Koduseks eluks

• Emotsionaalne kontakt ja selle olulisus inimese arengus. Millist rolli mängib lapse arengus usaldussuhe täiskasvanuga. Mis juhtub, kui seda ei ole? Kuidas hoida, ennetada ning vajadusel ka taastada tekkinud keerukusi?

• Loovad võtted aktiivse lapse lähedasele. Kehalise empaatia võlu ja võimalused.

• Kõne areng ja logopeedi nõuanded lapse kõne arendamisel. Mida jälgida, kuidas juhendada. Nõuanded ja nipid.

• Toitumine. Valivast toitujast kõgesööjani. Sõltuvused, stressimaandus. Miks toit mängib rolli meie enesetundes? Kuidas julgustada last või täiskasvanut toidust teisiti mõtlema?

• Enda vaimne tervis ning töö- ja eraelu tasakaal. Tugiressursside leidmine. Kuidas märgata, ennetada, hoida ning sekkuda?

Töiseks eluks

• Inimesi on palju ja on erinevaid. Millised on levinuimad kõrvalekalded normipärasest inimese arengust? Mis on nende põhjusteks ning millised on võimalikud toimetulekuviisid, suhtlemisreeglid teenindavale personalile, juhile, kolleegile?

• Lapse ja noore normipärane areng. Mida märgata ning kuidas sekkuda, millised on kõrvalekalded? Jõuame mõistetest praktika ning nippideni.

• Laps haridusasutuses - millele tugineb õnnestunult omandatud haridus? Kuidas luua ning hoida selleks vajalikku keskkonda? Mis on õpetaja, pedagoogi, tugispetsialisti, direktori roll selles?

• Võrgustikud. Kas ja milleks neid vaja on? Kuidas seada ühtseid eesmärke selliselt, et jõuame ka tulemusteni?

• Tööalast rahulolu aitab tõsta õnnestunud kommunikatsioon. Kuidas ning milliste meetoditega organisatsiooni töökultuuris toime tulla? Kuidas selgelt väljendada enda mõtteid ülemustele, kolleegidele, alluvatele? Suhtlemise ABC.

Ettevõttele

• Vaimsesse tervisesse mahutatud kapitali tootlikkust hinnatakse erinevate teadusuuringute poolt vahemikku 40-900%. See tähendab, et keskmiselt toob iga vaimse tervise alane investeeritud 1 euro ettevõttele tagasi 4,2 eurot.

• Uuringud on näidanud, et tööandjapoolne tähelepanu töötajate heaolule ning positiivne suhtumine vaimsesse tervisesse aitab kaasa innovatsiooni arengule ja tõusule töö tulemustes.

• Ettevõtetes, kus pööratakse tähelepanu nii inimeste füüsilisele kui psüühilisele tervisele, on tulemused 20% võrra kõrgemad kui keskmiselt.Huvi, küsimuste või individuaalsete pakkumuste osas
kirjuta koolitus@papaver.ee.