NÕUSTAMISED

Mõned keerukused ja pinged elus võivad aegamisi hakata igapäevaelu häirima. Raskused unega või suhetega toimetulekuga nii tööl, koolis kui kodus on vaid mõned näited, mille puhul võib abi saada vestlusest asjatundjaga. 

Papaveris on võimalik lisaks riiklikult tasustatud ning vastavate instantside poolt suunatud sotsiaalsele ja tööalasele rehabilitatsiooniteenusele pöörduda ka iseseisvalt spetsialisti poole läbi eravastuvõtu.

Meeskonnas töötavad pere- ja paariterapeudid, loovterapeudid, psühholoogid, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, logopeedid, õed, arstid ning kogemusnõustaja-lapsevanem. NB! Õe- ning arstiteenus on vaid nõustava iseloomuga ning spetsialistipoolset vastuvõttu ravi määramise ja raviplaani koostamise eesmärgil meie asutuses ei toimu.

Teenuseid osutame nii eesti kui vene keeles.

Rõõmu teeb, et inimesed on oma pöördumistes julgemaks läinud - enam ei oodata viimase hetkeni, mil murekarikas üle ajab, vaid tullakse juba varem, kas või mõneks vestluseks, et enda vaatenurka kohendada.

Rohkem infot Papaveri tegemiste kohta saab suheldes:
telefoni teel +372 513 5758
meili teel info@papaver.ee