NÕUSTAMISED

Mõned keerukused ja pinged elus võivad aegamisi hakata igapäevaelu häirima. Raskused unega või suhetega toimetulekuga nii tööl, koolis kui kodus on vaid mõned näited, mille puhul võib abi saada vestlusest asjatundjaga. 

Rõõmu teeb, et inimesed on oma pöördumistes julgemaks läinud - enam ei oodata viimase hetkeni, mil murekarikas üle ajab, vaid tullakse juba varem, kas või mõneks vestluseks, et enda vaatenurka kohendada. Teemadeks võivad muuhulgas näiteks olla:
 • enda emotsioonide ning mõtete juhtimine - viha, kurbus, pettumine jpm;
 • nõustamine elu rasketel hetkedel - lahutus, kolimine, töökoha vahetus, surm ja lein, jpm;
 • depressioon, õõnestav ning hävitav suhtumine/kriitika endasse. lähedastesse;
 • muremõtted, ärevus, paanika;
 • toimivate suhete loomine ning hoidmine;
 • paariteraapia;
 • pereteraapia;
 • laste, noorte ja teismeliste nõustamine;
 • uue keskkonnaga kohanemine, ka kultuurilistest erisusest tingitud keerukused;
 • erivajadustest tulenev kohanemine ja kohandumine nii lapsele, perele kui ka teistele olulistele inimestele;
 • vanemlike oskuste arendamine;
 • toitumisnõustamine ning menüüvalikute kohendamine;

Meeskonnas töötavad pere- ja paariterapeudid, loovterapeudid, psühholoogid, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, logopeedid, õed, arstid, kogemusnõustaja-lapsevanem ja toitumisnõustaja. NB! Õe- ning arstiteenus on vaid nõustava iseloomuga ning spetsialistipoolset vastuvõttu ravi määramise ja raviplaani koostamise eesmärgil meie asutuses ei toimu.

Papaveris on võimalik lisaks riiklikult tasustatud ning vastavate instantside poolt suunatud sotsiaalsele ja tööalasele rehabilitatsiooniteenusele pöörduda ka iseseisvalt spetsialisti poole läbi eravastuvõtu.  Rohkem infot leiad lehe ülaosas vastavatele menüünuppudele klikkides.

Teenuseid osutame nii eesti kui vene keeles.

Rohkem infot Papaveri tegemiste kohta saab suheldes:
telefoni teel +372 513 5758
meili teel info@papaver.ee