KOOLITUSED


Osale koolitustel ja saa teada, kuidas iseennast ja
oma lähedasi 
vaimse tervise keerukustes toetada!


Viime läbi erinevaid vaimse tervise teemalisi koolitusi. Koolitamise eesmärk on
tõsta kvaliteeti enese teadmistes ja oskustes
parandamaks nii era- kui tööelu.

Pakume koolitusi nii noortele, lapsevanematele, spetsialistidele kui ka ettevõtetele.

Vaata ülal menüüribale klikkides koolituste teemasid
eesolevate koolituste kalendrit või tutvu arhiiviga.


Huvi, küsimuste või individuaalsete pakkumuste osas
kirjuta koolitus@papaver.ee.