KOOLITUS
Laste erivajadustest tingitud häired ning kaasav sekkumine

Lektor: Viivi Neare, PhD
Toimumisaeg: 5. juuni 2018 kell 9:30-15:00

Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Neare_050618
Osalustasu: 65 €  
Asukoht
: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid. 

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade erivajaduste olemusest ning sellest tingitud käitumishäiretest ja keskkonna kohandamisest, et selle kõigega toime tulla. 
Koolituspäeva 
läbinu teab, kuidas tunda ära käitumismustrid, mis viitavad erivajadustele. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime lapse või noorega, kellel esineb mõni erivajadus.

Rohkem infot koolituse päevakavast.KOOLITUS
Laste käitumisprobleemid - nende põhjused ja sekkumisvõimalused

Lektor: Kadri Lüüs
Toimumisaeg: 6. juuni 2018 kell 9:30-15:00


Registreerimise lõpp: 23. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_060618_
Osalustasu: 65 €
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade ATH ja ASH diagnooside olemusest, sellest
tingitud käitumisraskustest ja sekkumistest.
Koolituspäeva läbinu teab, kuidas valida toimiv sekkumine ja omab ülevaadet teraapiatest ning praktilistest töövahenditest. Lisaks saab teada, kuidas toetada ja tulla toime inimesega, kellel esineb mõni erivajadus.

Rohkem infot koolituse päevakavast.


INFOPÄEV
Kuidas abivajav laps rehabilitatsiooniteenusele jõuab?

Lektorid: SKA juhtivspetsialist Egle Välba, SKA Lastemaja teenuse juht Anna Frank-Viron, Nõustamiskeskus Papaver meeskonna juht Evi Vilgats.
Toimumisaeg: 7. juuni 2018 kell 9:30-13:00


Registreerimise lõpp: 21. mai 2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/INFOPÄEV_70618
Osalustasu: tasuta
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Osalema on oodatud: spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest,
sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Infopäeva eesmärk on anda ülevaade kuidas suure abivajadusega laps sotsiaalsere rehabilitatsiooniteenusele jõuab. 
Infopäeva läbinu teab, milline on kohaliku omavalitsuse roll abivajava lapse ja puude lapse juhtumite puhul ning milline on vastavad menetlusprotsessid Sotsiaalkindlustusametis (SKA). Lisaks saab teada, kuidas toimib SKA Lastemaja, ja ülevaate Nõustamiskeskus Papaveri sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise mudelist ja rõhuasetusest.

Rohkem infot koolituse päevakavast.