Koolitused


KOOLITUS
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire - käsitlus ja toimetuleku parandamine
6AT

Lektor: psühhiaater dr Viivika Lauri
Toimumisaeg: 25. september 2018 kell 9:30-15:00
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn
Registreerimise lõpp: kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_250918
Osalustasu: 65 € 
Osalema on oodatud: aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) võimalikud kokku puutuvad osapooled - lapsevanemad, lähi- ja kaugemad sõbrad, sugulased, spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad, laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade ATH olemusest, sümptomaatikast kuni käitumise korrigeerimise tehnikateni.

Koolituspäeva läbinu teab, missugune laps on tähelepanematu, impulsiivne ja üliaktiivne; teab, kuidas mõista last või noort, kellel esineb ATH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada; oskab vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.
Koolitustasu sisse on planeeritud ka kohvipaus kerge einega.


KOOLITUS
Varajane sekkumine
6AT

  Lektor: eripedagoog/ logopeed Viivi Neare PhD
  Toimumisaeg: 9. oktoobril 2018 kell 9:30-15:00
  Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

  Teema: varajane sekkumine abivajava lapse arengusse
  Struktuuri osad: varajase sekkumise olemus- põhimõtted, eesmärgid; märkamine ja lapse arengu toetamine; juhtumipõhisus ja meeskonnatöö varajases   sekkumises.
  Eesmärk: avada abi vajava lapse arengusse varajase sekkumise olemus ning tuua välja selle olulisus ja võimalused ennetustöös.
  Väljundid: kuulaja teab abi vajava lapse arengusse sekkumise olemusest ja tähtsustab selle vajalikkuse; teab lapse arengu toetamise erinevaid võimalusi;   oskab näha sekkumise vajaduse esimesi märke; saavutab valmiduse koostööks lapse arengu toetamiseks.
  Meetodid: aktiivne kuulamine, arutelud, juhtumikirjed ja -analüüsid.
  Osalema on oodatud väga lai hulk inimesi, nt koolide HEV koordinaatorid, lastekaitsetöötajad või muud KOV esindajad, kes tegelevad laste ja peredega,   lasteaia ja koolide õpetajad, lapsevanemad.
  Registreerimise lõpp: 02.10.2018 või kuni kohtade täitumiseni
  Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Varajane_sekkumine_VN
  Osalustasu: 65 €
  Koolitustasu sisse on planeeritud ka kohvipaus kerge einega.
  *Grupi täitumisel anname teada uue koolituse aja. Vähese huvi korral jätame õiguse koolitus tühistada

KOOLITUS
Loovteraapia erivajadustega lastega

Lektor: loovterapeut Kaire Bachmann
Toimumisaeg: 12.10.2018 kell 9:30 – 15:00
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

Koolitusel käsitletakse loova liikumise võimalusi erivajadusega laste arengu toetamisel. Jagatakse nii üldiseid teadmisi, kui ka praktilisi oskuseid.
TeemaLoova liikumise põhialused töös ATH, ASH ja muude erivajadustega lastega. Teraapia võimalused laste arengu toetamisel, praktilised näited.
Märksõnad:

  • Emotsionaalne, kognitiivne, füüsiline ja sotsiaalne integratsioon;

  • interpersonaalne ja intrapersonaalne intelligentsus;

  • empaatilise reflektsiooni kehaline interaktsioon: imitatsioon, sünkroonne liikumine ja motoorne koostöö

Osalema on oodatud: kõik erivajadustega lastega kokku puutuvad täiskasvanud, spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad.

Registreerimise lõpp: 05.10.2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Loovteraapia_121018 
Osalustasu: 65 €

Koolitustasu sisse on planeeritud ka kohvipaus kerge einega.
*Grupi täitumisel anname teada uue koolituse aja. Vähese huvi korral jätame õiguse koolitus tühistada

KOOLITUS

Meeleoluhäired- kuidas ära tunda ja mida ette võtta?

6AT

Lektor: psühhiaater dr Viivika Lauri
Toimumisaeg: 16. oktoober 2018 
kell 9:30-15:00

Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn
Registreerimise lõpp: 09.10.2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_161018
Osalustasu: 65 €
Osalema on oodatud: laste ja noortega võimalikud kokku puutuvad osapooled - lapsevanemad, lähi- ja kaugemad sõbrad, sugulased, spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad, laste ja noortega töötavad spetsialistid.
Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade meeleolu kõikumise ja meeleoluhäirete olemusest, sümptomaatikast, diagnostilistest kriteeriumitest ja ravi põhisuundadest.
Koolituspäeva läbinu teab, mis on meeleolu kõikumine ja meeleoluhäire; teab, kuidas masendunud last või noort, kellel esineb meeleoluhäire, sotsiaalselt toetada; oskab vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.
Koolitustasu sisse on planeeritud ka kohvipaus kerge einega.


KOOLITUS
Abivajav laps
6AT

  Lektor: eripedagoog/ logopeed Viivi Neare PhD
  Toimumisaeg: 6. novembril 2018 kell 13:00 -17:00
  Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn

  Teema: abivajav laps lasteaias või koolis. Tema arengu ja õppimise toetamine.
  Struktuuri osad: abivajavad lapsed, nende liigitusi; haridusseadusega antud võimalused abivajavate laste toetamisel; abivajava lapse arengu või õppimise   toetamine.
  Eesmärk: anda ülevaade lastest, kelle arengus või õppimises on tekkinud vajakajäämisi ja nende toetamise võimalustest.
  Väljundid: kuulaja teab laste erisuste rohkusest ja nende tõlgendustest; teab seadusega ette nähtud abi vajavate laste toetamise võimalustest; eristab       kiiremini abi vajadused ning on valmis laste toetama; oskab vähemalt esmaseid lapse arengut toetavaid võtteid rakendada kas lasteaias või koolis.
  Meetodid: aktiivne kuulamine, arutelud, juhtumikirjed ja -analüüsid, praktiline individuaalse töökava juurde kuuluva õpetaja töökava koostamine.
  Osalema on oodatud ennekõike lasteaedade ja koolide õpetajad, õppejuhid, koolide HEV koordinaatorid.
  Registreerimise lõpp: 30.10.2018 või kuni kohtade täitumiseni
  Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Abivajav_laps_VN
  Osalustasu: 65 €
  Koolitustasu sisse on planeeritud ka kohvipaus kerge einega.
  *Grupi täitumisel anname teada uue koolituse aja. Vähese huvi korral jätame õiguse koolitus tühistada

KOOLITUS
Käitumishäire- millal on liig, mis liig? Mida teha?
6AT

Lektor: psühhiaater dr Viivika Lauri
Toimumisaeg20. november 2018 
kell 9:30-15:00
Asukoht: Papaveri koolituskeskus, Kotka 26a hoovimaja, Tallinn 
Registreerimise lõpp: 13.11.2018 või kuni kohtade täitumiseni
Registreeri koolitusele: http://bit.ly/Koolitus_201118
Osalustasu: 65 €
Osalema on oodatud: laste ja noortega võimalikud kokku puutuvad osapooled - lapsevanemad, lähi- ja kaugemad sõbrad, sugulased, spetsialistid kohalikest omavalitsustest, haridusasutustest, sotsiaal-, noorte- ja tegevuskeskuste töötajad, laste ja noortega töötavad spetsialistid.
Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade käitumishäirete olemusest, sümptomaatikast, diagnostilistest kriteeriumitest ja sekkumise põhisuundadest.
Koolituspäeva läbinu teab, mis on käitumishäire; teab, kuidas last või noort, kellel esineb käitumishäire, sotsiaalselt toetada; oskab vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.
Koolitustasu sisse on planeeritud ka kohvipaus kerge einega.


Möödunud koolitused