SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI MAKSUMUS


Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on riiklik teenus. See tähendab, et sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse otsuse olemasolu puhul ei pea isik ise teenuse eest tasuma, vaid teenuse arvete eest tasub riik.
Teenuste loetelu ja riigi poolt kehtestatud hinnakirja leiab sotsiaalhoolekande seadusest.

Teenusega alustamiseks riiklikul rahastusel on esmalt tarvis pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitada neile rehabilitatsiooniteenuse taotlus.
Taotluse blanketi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siit.

Kui Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud suunamisotsuse, saab ühendust võtta endale meelepärase teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses asutuses.