DIALEKTILISE KÄITUMISTERAAPIA PROGRAMMIDE HINNAKIRI


Dialektilise käitumisteraapia (DKT) hinnad 2024. aasta jaanuaris algavasse programmi.
Eelkohtumised, programmidHind 
DKT I eelkohtumine * 115 €
DKT II eelkohtumine (ja järgnevad) 85 €
DKT täisprogramm **  2900 €
DKT oskuste õppe programm  ***   1220 €

* Esimese eelkohtumise hind on kõrgem, sest kohtumisele eelneb põhjalik ettevalmistus (terapeut tutvub Sinu eelinfoga ning selle põhjal valmistab kohtumise ette). Kogemus näitab, et osaleja motivatsiooni ja sobivuse välja selgitamiseks on tavaliselt vaja läbi viia vähemalt kaks eelkohtumist.

** DKT täisprogramm (14 nädalat): iganädalaselt individuaalterapeudiga kohtumine + oskuste õppe grupikohtumine + kriisinõustamised vastavalt vajadusele.  DKT programmi hind ei sisalda eelkohtumisi. Tasuda saab ka mitmes osas.

***  DKT oskuste õppe programm (14 nädalat): iganädalaselt oskuste õppe grupikohtumised. DKT programmi hind ei sisalda eelkohtumisi. Tasuda saab ka mitmes osas.NB! Siin kirjeldatud DKT programmide puhul ei ole tegemist Sotsiaalkindlustusameti poolt kinnitatud rehabilitatsiooniprogrammidega!


NB! Hinnakirjas toodud hinnad ei sisalda käibemaksu.