TÖÖALASE REHABILITATSIOONI HINNAKIRI

   
    Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Papaveris kehtestatud tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad sisaldavad kliendi tegevuskava koostamist, teenuste planeerimist ning tulemuste hindamist teenuse kestel ning lõppedes tulenevalt Töötukassa-poolsetest juhistest tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.

Üks kliendile osutatud teenuse tund sisaldab proportsionaalselt 45 minutit otsest klienditööd ning 15 min eel- ja järeltööd riikliku teenusega kaasuvaks dokumentatsiooniks.
   
 Teenus 1 h hind eurodes   1 h hind eurodes al 01.11.2021
 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
 50 60
 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
  15  18
 
  
 Psühholoogi individuaalteenus 50   60
 Psühholoogi grupiteenus
  15  18
 
  
 Eripedagoogi individuaalteenus
 50 60
  Eripedagoogi grupiteenus  15  18
 
  
 Logopeedi individuaalteenus
 50 60
 
  
 Loovterapeudi individuaalteenus
 50 60
 Loovterapeudi grupiteenus  15  18
 
  
 Füsioterapeudi individuaalteenus
 50 60
 Füsioterapeudi grupiteenus  15  18
    
 Tegevusterapeudi individuaalteenus
 50 60
  Tegevusterapeudi grupiteenus  15  18
 
  
 Kogemusnõustaja individuaalteenus  50 60
 Kogemusnõustaja grupiteenus  15  18
    
 Õendusalane individuaalteenus 50 60
 Õendusalane grupiteenus  15  18
    
 Arsti individuaalnõustamine 65 78

Grupiteenuse hind kehtib ühe osaleja kohta.

NB! Hinnakirjas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.