TÖÖALASE REHABILITATSIOONI HINNAKIRI

    Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Papaveris kehtestatud tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad sisaldavad kliendi tegevuskava koostamist, teenuste planeerimist ning tulemuste hindamist teenuse kestel ning lõppedes tulenevalt Töötukassa-poolsetest juhistest tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.
 Teenus 1 h hind eurodes
 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
 50
 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
  15
 
 
 Psühholoogi individuaalteenus 50
 Psühholoogi grupiteenus
  15
 
 
 Eripedagoogi individuaalteenus
 50
  Eripedagoogi grupiteenus  15
 
 
 Logopeedi individuaalteenus
 50
 
 
 Loovterapeudi individuaalteenus
 50
 Loovterapeudi grupiteenus  15
 
 
 Füsioterapeudi individuaalteenus
 50
 Füsioterapeudi grupiteenus  15
   
 Tegevusterapeudi individuaalteenus
 50
  Tegevusterapeudi grupiteenus  15
 
 
 Kogemusnõustaja individuaalteenus  50
 Kogemusnõustaja grupiteenus  15
   
 Õendusalane individuaalteenus 50
 Õendusalane grupiteenus  15
   
 Arsti individuaalnõustamine 65

Grupiteenuse hind kehtib ühe osaleja kohta.