TÖÖALASE REHABILITATSIOONI HINNAKIRI

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 2500 eurot kalendriaastas.

Töötukassa juhiste kohaselt arvestatakse teenuse osutamise mahtu akadeemilistes tundides, st 45 minutit.

Papaveris kehtestatud tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad sisaldavad teenuste planeerimist, meeskonnatööd, tulemuste hindamist teenuse kestel ja lõppedes ning kõike kaasuvat aruandluskohustust Töötukassale. Seda kõike tulenevalt Töötukassa-poolsetest nõuetest ja juhistest rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.


Täpsema huvi korral uuri lähemalt ja kliki linkidel:
•   Kellele Papaveris teenust pakume
•   Kuidas Töötukassas teenust taodelda
•   Papaveris kehtiv teenuste hinnakiri aastal 2024.