Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Papaveris kehtestatud tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnad sisaldavad kliendi tegevuskava koostamist, teenuste planeerimist ning tulemuste hindamist teenuse kestel ning lõppedes.
  
Kuni 30.04.19
Alates 01.05.19  
 Teenus1 h hind eurodes 1 h hind eurodes
 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
35 50
 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
15  15
 

 
 Psühholoogi individuaalteenus35
 50
 Psühholoogi grupiteenus
15
  15
 

 
 Eripedagoogi individuaalteenus
35
 50
  Eripedagoogi grupiteenus 15
  15
 

 
 Logopeedi individuaalteenus
35
 50
 

 
 Loovterapeudi individuaalteenus
35
 50
 Loovterapeudi grupiteenus 15  15
 

 
 Füsioterapeudi individuaalteenus
35
 50
 Füsioterapeudi grupiteenus15  15
    
 Tegevusterapeudi individuaalteenus
35
 50
  Tegevusterapeudi grupiteenus 15  15
 

 
 Kogemusnõustaja individuaalteenus 35 50
 Kogemusnõustaja grupiteenus15  15
    
 Õendusalane individuaalteenus35 50
 Õendusalane grupiteenus15
  15
    
 Psühhiaatri individuaalnõustamine 65 65

Grupiteenuse hind kehtib ühe osaleja kohta.