DIALEKTILINE KÄITUMISTERAAPIA 

Dialektilise käitumisteraapia peamiseks eesmärgiks on õpetada inimestele,
kuidas elada hetkes, arendada tervislikke viise stressiga toimetulekuks,
reguleerida oma emotsioone ja parandada suhteid teistega.


Behavioral Tech, Mis on dialektiline käitumisteraapia?

DKT PROGRAMMID PAPAVERIS - UUS INFO

2024.aasta oktoobris on alustamas uued noorukite ja täiskasvanute programmid! 

Oktoobris alustavatesse programmidesse algavad DKT eelkohtumised augusti keskpaigast ning eelkohtumiste periood kestab kuni oktoobri keskpaigani. Ootame huvilisi meiega ühendust võtma! 

Oktoobri teises pooles alustavad gruppide täitumisel: 
 •  eestikeelsed noorukid (nooruk koos ühe vanemaga),
 •  eestikeelsed täiskasvanud ja
 •  venekeelsed täiskasvanud.

Loe edasi, et saada teada täpsemalt dialektilisest käitumisteraapiast ning ka kuidas Papaveri teenusele pääseb. 


MIS ON DKT?

DKT ehk dialektiline käitumisteraapia on välja töötatud tuginedes kognitiivsele käitumisteraapiale ja selle eesmärgiks on suurendada emotsioonidega toimetuleku oskusi ning seeläbi toetada enda igapäevast hakkamasaamist. 

Raskused emotsioonide reguleerimisel võivad tähendada nt kiiret ärritumist või ennastkahjustavat käitumist - stressirohkes olukorras enda löömist, mõjuainete liigtarvitamist, lõikumist, sulanud (küünla-) vahaga enda põletamist, kuid ka toitumise piiramist ja liigtarbimist. 

DKT seisneb neljas valdkonnas oskuste õppimisest: teadveloleku oskuste arendamine, inimsuhetes efektiivsem toimimine, emotsioonide juhtimine ja distressi talumine.
DKT-s õpitavad oskused aitavad maha rahustada kiirelt tormavaid mõtteid ning rakendada tervislikemaid ja ennast toetavamaid oskusi keerulistes ja emotsionaalselt valulikes hetkedes toime tulemiseks. Antud oskused aitavad meil jääda rahulikuks ning teadlikumalt juhtida isiklike (ka negatiivsete) mõttemustrite ja impulsiivsete reaktsioonide, käitumiste teket, või neid lausa soovi korral vältida.

Kui siis pöörame hinnangutevabalt tähelepanu sellele, mis toimub me sees (mõtted, tunded, aistingud ja impulsid) ja ümber (mida näeme, kuuleme, haistame ja puudutame) ning seejuures analüüsime mõne tugeva emotsioonini viinud olukorda (mis toimus selle eel, ajal ja järel), oskame end järgmisel korral analoogsetes olukordades samuti paremini mõista. Seda kõike ja palju muud DKT-s koos õpitaksegi.KELLELE PAPAVERIS?

DKT on teaduslikult tõestatud kui kõige efektiivsem meetod ennastkahjustava ja suitsidaalsete käitumistega inimeste toimetuleku parandamisel. Lisaks aitab koolitus käitumishäirete, sõltuvuskäitumise, isiksushäirete (ka piirialase isiksushäirega) või erinevate ärevushäiretega taastumise teekonnal. DKT-d saab kasutada ka aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH), erinevate söömishäirete, post-traumaatilise stressihäirega (ingl k PTSD või eesti keeles ka traumajärgne stressihäire), obsessiiv-kompulsiivse häirega, bipolaarse häirega ja depressiooniga toimetuleku toetamiseks.

Laste, noorukite ja täiskasvanute puhul, kellel esineb mõni eelpool nimetatud teguritest võiks kaaluda liitumist DKT täisprogrammiga. Ka tasub koolitusprogrammiga liitumist kaaluda neil, kellel varasematest teraapiatest ja sekkumistest pole kasu olnud.

Papaveris saab liituda, kui oled 13-aastane või vanem. Seda eeskätt põhjusel, et koolitusprogrammis on olulisel kohal omaenda mõtete ja käitumiste märkamine ja analüüs, mis noorema vanuse (ja peaaju arenguetapi) puhul võib kujuneda üsna suureks väljakutseks.MILLEST DKT KOOSNEB?

DKT on justkui koolitusprogramm, mis koosneb individuaalsetest kohtumistest isikliku terapeudiga ning grupikohtumistest oskuste õppeks, vajadusel võimalus ka telefoni teel konsulteerimiseks enda terapeudiga.
Individuaalteraapias saab inimene ja terapeut ühtse meeskonnana leida uusi turvalisi lahendusi raskete emotsioonidega toimetulekuks (vältides suitsiidikäitumist, ennast vigastavat või tervist kahjustavat käitumist). Individuaalterapeudiga toimuvad kohtumised iganädalaselt kestvusega 1 tund.

Oskuste õppe grupikohtumistel saavad osalised arendada oma emotsioonide reguleerimise võimet, stressitaluvust, kuidas efektiivsemalt suhelda (kuulata ja end väljendada), suhtlemisoskusi ning harjutada teadveloleku harjutusi. Alaealiste puhul on koos lapsega gruppi oodatud ka vanem(ad) ning koos õpitakse kasutama lahendusi kriisiolukordadega toimetulekuks. Grupikohtumised toimuvad samuti iganädalaselt kestvusega 2 tundi.
Tavapäraste kohtumiste vahel on ootamatute situatsioonide puhul võimalik helistada ka enda terapeudile (telefoni konsultatsioon), et üheskoos keerulisele olukorrale lahendus leida.

Igale programmile eelnevad üksikud eelkohtumised, mille raames saab terapeut teha sinuga vesteldes kindlaks, kas DKT koolitusprogrammiga liitumine on antud momendil sulle hea ja toetav. Eelkohtumiste hind ei ole arvestatud üldise programmihinna sisse.


KUI KAUA PROGRAMM KESTAB?

DKT programmid kestavad Papaveris üldjuhul 24 nädalat, kuid tulenevalt sinu või pere vajadustest ja soovidest võib koostöö jätkuda ka edaspidi.

Igal nädalal on olenevalt programmist ja planeeritust kaks kohtumist: üks individuaalne tunniajane kohtumine terapeudiga ning üks kahetunnine grupikohtumine oskuste õppeks. 

On võimalus, et vajad ainult oskuste õppe treeninggrupis osalemist, see tähendab, et individuaalselt terapeudiga ei kohtuta.


PROGRAMMID PAPAVERIS
DKT PROGRAMM 
•   Individuaalteraapia + oskuste õppe grupis osalemine + telefoninõustamised kohtumiste väliselt.
•   Igal nädalal üks tunniajane kohtumine terapeudiga ning üks kahetunnine oskuste õppe grupikohtumine.
•   Soovi ja vajaduse korral lisanduvad telefonikonsultatsioonid ja perekohtumised.

DKT OSKUSTE ÕPE
•   Oskuste õppe treeninggrupis osalemine.
•   Iganädalaselt üks kahetunnine grupikohtumine

NB!
 Siin kirjeldatud DKT programmide puhul ei ole tegemist Sotsiaalkindlustusameti poolt kinnitatud rehabilitatsiooniprogrammidega!
MIDA VEEL KAALUDA ENNE DKT PROGRAMMIGA LIITUMIST? 

DKT programmis osalemine nõuab märkimisväärset ajaressurssi. Lisaks eelpool mainitud iganädalastele mitmetele kohtumistele on seansside vahel vaja kodus teha ka "koduseid ülesandeid", et harjutada oskusi ka väljaspool teraapiakonteksti enda igapäevastes keskkondades. Taoline pühendumine nõuab motivatsiooni ning järjekindlust, mis võib kujutada endast väljakutset inimestele, kellel on taoliste ülesannetega regulaarselt sammupidamisega raskusi. 

Mõne inimese jaoks võib ka mõnede oskuste harjutamine olla keeruline. Teraapia erinevates etappides avavad osalised enda traumaatilisi kogemusi ja emotsionaalset valu, mis on vajalik, kuid on teisalt väsitav ning võib olla ka häiriv.
 


KUIDAS PÄÄSEB PAPAVERI TEENUSELE?

Dialektilise käitumisteraapia programmides 2024.aastal on võimalik osaleda:
(1) tasudes programmi eest ise või kohalik omavalitsus tasub osaleja eest*

DKT HINNAKIRI PAPAVERIS

*
Kohaliku omavalitsuse (KOV) võimalused lapse DKT programmis osalemise osaliseks või täielikuks katmiseks olenevad KOVist ning pere enda võimalustest programmis osalemise eest tasuda. Meie varasem kogemus täiskasvanute puhul puudub, va ühekordne sissetulekust sõltuv toetus väikeses summas.

(2) läbi ISTE - isikukeskse erihoolekande teenusemudeli 
•   Tööealine psüühikahäirega inimene, kes on ISTE teenusel;
•   ISTE raames saab läbi viia DKT sisulisi individuaal- ja grupikohtumisi kui see inimese teenuse eesmärkide saavutamist toetab!
•   Täpsemalt saab lugeda ISTE teenuse ja tingimuste kohta siit.

(3) läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT)
 tööealised, kellel on psüühikahäire ning kellel on hinnatud töövõime ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus; täpsemalt saab lugeda tööealise SRT kohta siit.
Kui teil on kehtiv suunamisotsus Sotsiaalkindlustusametist, siis palume saata suunamisotsus aadressile info@papaver.ee. Kirjas tuua välja, et soovite tulla Papaveri SRT teenusele ning osaleda DKT eelkohtumisel ja programmis.
•   SRT raames saab läbi viia DKT sisulisi individuaal- ja grupikohtumisi kui see inimese rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamist toetab!

•  lapsed, kes on juba Papaveris SR-teenusel; täpsemalt saab lugeda laste SRT kohta siit;
NB! Hetkel laste SRT pearaha suurus ei kata ära kogu DKT täisprogrammi maksumust, seega tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole toetuse saamiseks või tasuda puudujääv osa ise.
•   SRT raames saab läbi viia DKT sisulisi individuaal- ja grupikohtumisi kui see inimese rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamist toetab!Kui tunned, et DKT võiks Sinu / Sinu lapse jaoks olla sobilik teraapia, siis ootame Sind ühendust võtma meie DKT koordinaatoriga telefoni teel +372 5679 0556 või e-maili teel dkt@papaver.ee.