Avalikustatud 23. veebruaril 2021

KOROONAVIIRUS JA PAPAVERI TÖÖ 

Viirus ei vali, aga meil on valik.

Koroonaviirus ei ole meie seltskonnast lahkunud ning toimetab usinalt ringi. Sellest on viimase aastaga kujunenud meie jaoks uus reaalsus. Uus norm, millega oleme harjumas.

Harjumused ei tohi summutada aga meie valvsust. Et hoida meie kõigi tervist ning kaitsta kaasmaalaste, sõprade, armsamate, lähedaste elusid, palume südamest, et valiksime koos järgida distantseerimise, kätepesu, tubade tuulutamise, kaugelt töötamise-nõustamise ning maskikandmise palveid.

Vaid nii hoiame siinse rahva imeväge täis hingi ja meie kõigi kummalisi laululugusid (parafraseerides Peeter Volkonski sõnu luulest Mis maa see on).


NÕUSTAMISED
▪ individuaal- ja grupinõustamised toimuvad võimalusel ja osapoolte nõusolekul eelistatult kaugelt kasutades videosilda, telefoni või muud kaugelt nõustamise vahendit (nt Skype, Zoom, Facetime, Messenger, telefonivestlus jne);


JUHISED NÕUSTAMISEL

  ▪ kontaktkohtumisele tulles palume kõigil järgida Papaveris kehtivaid nakkusohtlikust olukorrast tingitud juhiseid:

... kohtumisele saabuda palun täpselt - ooteruumi ala oleme minimeerinud, ka on seal külm, sest tuba on pidevas tuulutuses;
… esimese asjana korralikult käed pesta vastavalt seintel olevatele juhenditele;

… kui see ei ole võimalik, palume käed desinfitseerida (nt välitingimustes);
... kanda kohtumisel näomaski ja/või visiiri; enda maski puudumisel saab paluda maski meie administraatori käest;
… hoiduda näo, nina, kõrvade ja silmade katsumisest;
… vältida võimalusel otsest füüsilist kontakti – nt ei kallista, ei kätle, ei maadle jne;
hoida spetsialistiga vähemalt 2m vahet (tavalise sõiduauto laius);
… välistingimustes nõustamisel jälgida tuule suunda – kumbki osapooltest ei tohi asuda allatuult;
pesta peale kohtumist käed. Kui see ei ole võimalik, desinfitseerida käed.

KONTAKTKOHTUMISED

  ▪ kontaktkohtumised toimuvad spetsialistiga kokkuleppel VAID klientidega,
kellel EI OLE ÜHTEGI alljärgnevatest:

palavik üle 36,9 °C;
köha;
kurguvalu;
hingamisraskused, õhupuudus;
maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu;
lihas- ja liigesvalu;
peavalu;
väsimus;

     ning kes LISAKS:

ei ela koos koroonaviirusesse nakatunuga;
ei ole kokku puutunud koroonaviirusesse nakutunuga (teadaolevalt);
ei ole saabunud viimase 2 nädala jooksul riigist, millel kehtib Eestisse saabudes eneseisolatsiooni nõue;
ei ole rikkunud muid nõudeid (enese-) isolatsioonile või karantiinile;

NB! Teave kõrge riskiga Euroopa riikidest asub välisministeeriumi kodulehel.
Liikumispiirangu, karantiini ja isolatsiooni erisused ja spetsiifilised nõuded leiab Terviseameti kodulehelt.

  ▪ võimalusel eelistada välitingimustes nõustamist;ESMAKORDSED PÖÖRDUMISED

  ▪ võtame vastu uusi kliente kõikidele teenustele - nii eraviisiliselt registreerudes kui ka sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniga alustades;
  ▪ nõustame nii eesti kui vene keeles;

  ▪ teenusele registreerimiseks
kirjuta info@papaver.ee või helista 513 5758 (eesti k) või 5383 3910 (vene k).

Avalikustatud 18. augustil 2020

Koroonaviirus sügisel ja Papaveri töö

Oleme rõõmsad, et meie kõigi ühised ponnistused viiruse leviku ohjeldamiseks kevadel on vilja kandnud. Niisamuti loodame, et oskame sama targalt vastu võtta algavat kooliaastat ja tööhooaega. 

Sellest tulenevalt kehtivad mõningad piirangud ka Papaveri nõustamistöös ja -seanssidel.


NÕUSTAMISED
  ▪ individuaal- ja grupinõustamised toimuvad võimalusel ja osapoolte nõusolekul eelistatult kaugelt kasutades videosilda, telefoni või muud kaugelt nõustamise vahendit (nt Skype, Zoom, Facetime, Messenger, telefonivestlus jne);


KONTAKTKOHTUMISED

  ▪ kontaktkohtumised toimuvad spetsialistiga kokkuleppel VAID klientidega,
kellel EI OLE ÜHTEGI alljärgnevatest:

palavik üle 36,9 °C;
köha;
kurguvalu;
hingamisraskused, õhupuudus;
maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu;
lihas- ja liigesvalu;
peavalu;
väsimus;

     ning kes LISAKS:

ei ela koos koroonaviirusesse nakatunuga;
ei ole kokku puutunud koroonaviirusesse nakutunuga (teadaolevalt);
ei ole saabunud viimase 2 nädala jooksul riigist, millel kehtib Eestisse saabudes eneseisolatsiooni nõue;
ei ole rikkunud muid nõudeid (enese-) isolatsioonile või karantiinile;

NB! Teave kõrge riskiga Euroopa riikidest asub siin - välisministeeriumi kodulehel.
Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

  ▪ võimalusel eelistada välitingimustes nõustamist;
JUHISED NÕUSTAMISEL

  ▪ kontaktkohtumisele tulles palume kõigil järgida Papaveris kehtivaid nakkusohtlikust olukorrast tingitud juhiseid:

… esimese asjana korralikult käed pesta vastavalt seintel olevatele juhenditele;
… kui see ei ole võimalik, palume käed desinfitseerida (nt välitingimustes);
… hoiduda näo, nina, kõrvade ja silmade katsumisest;
… vältida võimalusel otsest füüsilist kontakti – nt ei kallista, ei kätle, ei maadle jne;
… hoida spetsialistiga eelistatult vähemalt 2m vahet (tavalise sõiduauto laius);
… välistingimustes nõustamisel jälgida tuule suunda – kumbki osapooltest ei tohi asuda allatuult;
pesta peale kohtumist käed. Kui see ei ole võimalik, desinfitseerida käed.


ESMAKORDSED PÖÖRDUMISED

  ▪ võtame vastu uusi kliente kõikidele teenustele - nii eraviisiliselt registreerudes kui ka sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniga alustades;
  ▪ nõustame nii eesti kui vene keeles;

  ▪ teenusele registreerimiseks
kirjuta info@papaver.ee või helista 513 5758 (eesti k) või 5383 3910 (vene k).
Avalikustatud 18. mail 2020

Koroonaviiruse levikust tingitud muudatused Papaveri töös

Tulenevalt soovist anda endast maksimum takistamaks koroonaviiruse ning COVID-19 haiguse jätkuvat levikut Eesti siseselt, oleme meeskonnaga otsustanud jätkata tööd kaugnõustamise meetodeid kasutades.

Otsuste langetamisel lähtume meie asutusele ja tegevuskohale spetsiifilistest oludest. Paraku ei ole Papaveri ruumid kõik piisava suuruse ning tingimustega, et järgida ohutult valitsuse poolt kehtestatud 2+2 jt juhiseid tagamaks meie kõigi hea tervis. Sellest tulenevalt ei pea me mõistlikuks, et alustame kontaktkohtumistega, kuna hindame nõustamiskeskuse siseruumides kohtudes viiruse leviku ohtu kõrgeks. Riskitaset kõrgendab lisaks suurele kliendiarvule asjaolu, et sageli käib ühest leibkonnast Papaveris nõustamisel mitu inimest. See tähendab, et kui nõustamiskeskus peaks saama haiguskoldeks, on suurem tõenäosus, et see jõuab ka meie klientide kodudesse. Ja seda me kindlasti ei soovi.

Käesolev aeg on teravalt meenutanud meile kõigile ning ühiskonnale laiemalt, et ei töö, kool ega muud kohustused pole ainsateks elu sammasteks, vaid ka hea tervis. Ainult tervist hoides ning targalt ja tormamata edasisi plaane sättides saame üheskoos ka samm-haaval edasi liikuda.

Jõudu meile kõigile sel teel!


NÕUSTAMISED
  ▪ individuaal- ja grupinõustamised toimuvad kaugelt kasutades videosilda, telefoni või muud kaugelt nõustamise vahendit (nt Skype, Zoom, Facetime jne);
  ▪ vajadusel ning osapoolte soovil ja nõusolekul nõustame ka välistingimustes, pidades kinni valitsuse ja Terviseameti hetkel kehtivatest suunistest;
  ▪ kontaktnõustamised siseruumides toimuvad vaid erandjuhtudel ning äärmisel hädavajadusel;


ESMAKORDSED PÖÖRDUMISED
  ▪ võtame vastu uusi kliente kõikidele teenustele - nii eraviisiliselt registreerudes kui ka sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniga alustades;
  ▪ nõustame nii eesti kui vene keeles;
  ▪ teenusele registreerimiseks
kirjuta info@papaver.ee või helista 513 5758 (eesti k) või 53 83 3910 (vene k)
Avalikustatud 18. märtsil 2020

Eriolukorrast tingitud muudatused Papaveri töös

Tulenevalt 12. märtsil 2020 välja kuulutatud eriolukorrast Eestis ning Papaveri meeskonna soovist teha kõik meist olenev, et aeglustada COVID-19 haiguse sissetoomist ja levikut Eestis, oleme otsustanud jätkata nõustamistega kodukontoritest kaugtöö meetodeid kasutades.

Paraku peame tunnistama, et mitte keegi meist ei tea veel ka täna, millal taastub tavaolukord ning millal saame jälle tavapäraste tegevuste juurde naasta.

Samas oleme kindlad, et just koos töötades ja avatult suheldes, ka raskustest ja teadmatusest ausalt rääkides, tuleme ühiselt sellise keerulise olukorraga toime. Seda isegi siis, kui teadmatus tuleviku ees tekitab meist paljudes hirmu ning ärevust meis kõigis. 

Sellest tulenevalt oleme Papaveris otsustanud jätkata kõikide oma teenuste pakkumist arvestades Terviseameti, Vabariigi Valitsuse ning Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti juhiseid ja nõudmisi töö korraldamisel.


NÕUSTAMISED

  ▪ seansid toimuvad kaugelt kasutades videosilda, telefoni või muud kaugelt nõustamise vahendit (nt Skype, Zoom, Facetime, telefonivestlus jne)
  ▪ välistingimustes nõustamist võimaldame vaid hädavajadusel, pidades kinni valitsuskomisjoni ja Terviseameti hetkel kehtivatest suunistest;
  ▪ kontaktnõustamisi siseruumides ei toimu;


ESMAKORDSED PÖÖRDUMISED

  ▪ võtame vastu uusi kliente kõikidele teenustele - nii eraviisiliselt registreerudes kui ka sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniga alustades;
  ▪ nõustame nii eesti kui vene keeles;
  ▪ teenusele registreerimiseks
kirjuta info@papaver.ee või helista 513 5758 (eesti k) või 53 83 3910 (vene k)Loe lähemalt:
Nõustamisteenuste võimalused Papaveris

Vabariigi Valitsuse välja kuulutatud eriolukord


Rohkem infot meid kõiki puudutava eriolukorra kohta