AVATUD DIALOOGIL PÕHINEVA MOBIILSE
SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE OSUTAMINE


Avatud Dialoogil põhineva sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on tagada teenuse kättesaadavus lapse enda keskkonnas, ehk näiteks koolis, kodus või muus lapsele olulises kohas. Avatud Dialoogi kohtumised toimuvad vähemalt kord kuus võrgustikukohtumistena, kus osaleb laps ning talle olulised inimesed.

Kohtumistel keskendutakse lapse ja pere olukorrale ning koos leitakse ressursse, et suurendada lapse heaolu ning igapäevast hakkamasaamist.

Papaveri meeskonnas on mitu Avatud Dialoogi praktikut, kellega koos võrgustikukohtumisi saab läbi viia.

Avatud Dialoog on kuni 15-aastastele rehabilitatsiooniteenusele suunatud lastele. 

Rohkem infot leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.Vaata ka Avatud Dialoogi tutvustavat videot!