Andmekaitse ja küpsiste kasutamine


Mis on isikuandmed? 

Isikuandmed jagunevad tavalisteks isikuandmeteks ja eriliiki isikuandmeteks. Papaver tugineb liigituses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, muuhulgas artiklitele 4 ja 9. Huvi korral saad tutvuda üldmääruse tekstiga siin.

 Tavalisteks isikuandmeteks loetakse nt inimese ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kodust aadressi, e-posti aadressi ning telefoninumbrit. Ehk lühidalt, andmeid, mille kaudu saab Sind tuvastada.

 Eriliiki isikuandmete (varasemalt delikaatsed isikuandmed) alla kuuluvad näiteks terviseandmed, rassiline või etniline päritolu või majandusliku seisu näitavad andmed. Need on sellised andmed, mis väärivad erilist kaitset ja hoolt.

Miks on Sinu andmeid vaja kaitsta?

Andmeid on vaja kaitsta, et kolmandad osapooled ei pääseks nendele ligi (va juhul, kui see on vajalik, et osutada teenust või vastavuses kehtivatele seadustele) ning ei saaks neid kurjalt Sinu vastu ära kasutada. 


ANDMEKAITSE TINGIMUSED


Papaver töötleb kliendiandmeid nii, et isikuandmete konfidentsiaalsus, andmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine oleksid tagatud kasutades selleks vajalikke turvameetmeid.


Milliseid andmeid Papaver kasutab?


Papaver kogub ning töötleb teenuse saajate isikuandmeid isiku identimiseks teenusele registreerimisel ja osutamisel ning kontaktandmeid teenuse osas teabe edastamiseks ja vahel ka teenuse osutamiseks (nt telefoni või videosilla teel nõustamised viirusnakkuste leviku perioodil).

Oma nõustamise töös kasutame paratamatult ka eriliigilisi isikuandmeid, seda mõne teenuste puhul juba tulenevalt seadusest, kuid vahel saame paratamatult ka nõustamistel teada tundlikku infot. Nendeks võivad olla näiteks info Sinu vaimse ja füüsilise tervise kohta, sotsiaalse võrgustiku ja selle toimimise kohta, vahel ka nt usulised ja etnilised andmed. Seda kõike ikka selleks, et toetada nõustamistel Sind parimal võimalikul viisil, lähtuvalt just Sinu soovidest ja vajadustest.

Kes pääsevad ligi Sinu andmetele?

Andmetele pääsevad ligi Nõustamis- ja koolituskeskus Papaveri töötajad, kes on seotud kindla kliendiga ning teatud kolmandad osapooled, kellel on seaduse järgi andmetele ligipääsu õigus. Papaveri töötajate ja teatud kolmandate osapoolte vahel on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud, et tagada andmete kaitstus.
 
Kuidas on tagatud Sinu andmete kaitstus? 

Papaver teeb kõiki mõistlikke jõupingutusi selleks, et tagada isikuandmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine. See tähendab, et kasutusele on võetud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmeid.

Organisatsioonisiseselt on sõlmitud meeskonnaliikmete ja kolmandate osapoolte vahel konfidentsiaalsuslepingud. Meeskonnaliikmed on juhendatud, kuidas kaitsta andmeid ning klientide andmed on ligipääsetavad vaid kliendiga seotud meeskonnaliikmetele. Kogume ja hoiustame andmeid infotehnoloogilises vahendis Pugu, kus on kasutusel kõik seaduse järgi nõutavad andmete töötlemise turvameetmed.


Täpsemad isikuandmete töötlemise tingimused on välja toodud Nõustamis- ja koolituskeskus Papaver Isikuandmete töötlemise tingimustes, millega saad tutvuda siin.


KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED


Sarnaselt paljudele veebilehtedele, on ka Papaveri veebilehel kasutusel „küpsiseid“, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe külastuskogemust ning analüüsida veebilehe külastamist.

Veebisaidil edasise kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt siinkohal toodud kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui olete oma veebilehitseja seadistanud küpsiseid mitte vastu võtma.


Mis on küpsis? 

Küpsis on väiksemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt külastaja seadmesse. Veebibrauser kasutab küpsiseid veebilehe taaskülatamisel, et meeles pidada külastaja eelistusi.


Milliseid küpsiseid Papaveri veebilehel kasutatakse?
  •  Kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad tagada mugava kasutuskogemuse ehk funktsionaalsuse. Samuti küpsiseid, mis aitavad külastajat ära tunda, kui veebisaidile naastakse. See aitab näiteks keele valiku eelistused salvestada ning järgmisel külastusel veebilehte taas sobivas keeles kuvada.
  •  Kasutatakse ka analüüsiküpsiseid, mis lasevad veebilehe külastajaid ära tunda ja loendada ning näha, kuidas saiti kasutades saidil liigutakse. See aitab veebisaidi toimimist parandada. Kasutatakse Google Analytics lahendust, mis on veebis üks usaldusväärsemaid ja levinumaid lahendusi ning selle abil saabki analüüsida kui palju ning kui kaua veebilehte külastatakse.
  •  Papaveri veebileht on üles ehitatud VOOG'i platvormile, siis kasutatakse lisaks ka VOOG'i teenuse kasutamise analüüsi küpsiseid. Papaveri veebilehel kuvatakse VOOG'i partnerite (Amplitude, Inc; Mixpanel, Inc; Segment, Inc; Google Ireland Ltd) poolseid analüütika ning andmete suunamise küpsiseid, millega saad lähemalt tutvuda siin. 


Küpsiste kasutamise saab blokeerida, kui aktiveerida oma veebilehitseja seaded, mis võimaldavad keelduda kõikide või osa küpsiste seadistamisest. Kui blokeerida oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi meie veebisaidile või mõnele selle osale enam juurde pääseda.