Juhendid ja korrad

Papaver lähtub oma töös valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja Papaveri isikuandmetekaitse, ärakasutamise ennetamise juhistest, eetikakoodeksist ning ettepanekute ja kaebuste lahendamise korrast. 


EETIKAKOODEKS

Oma töös lähtutakse Nõustamis- ja koolituskeskus Papaver eetikakoodeksist, mis on koostatud tuginedes Papaveri missioonile, väärtustele ja põhimõtetele.

Eetikakoodeksiga saad tutvuda siin. 


 
ÄRAKASUTAMISE ENNETAMINE

Ärakasutamise ennetamise meelespea on füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamiseks. Ärakasutamise ennetamise juhisest lähtuvad kõik Papaveri asutuse kliendid ja meeskonnaliikmed.

Ärakasutamise ennetamise meelespeaga saad tutvuda siin.


ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmete kaitse on Papaveris reguleeritud vastavalt Papaveris kehtestatud isikuandmete töötlemise tingimustele.  

Papaveri andmekaitsespetsialist on kättesaadav e-kirja aadressilt: dpo@papaver.ee.

Isikuandmete töötlemise tingimustega saad tutvuda siin. 


ETTEPANEKUD JA KAEBUSED

Ettepanekute ja kaebuste esitamise korra järgi menetletakse nii kirjalikke kui suulisi kaebuseid, mis on Nõustamis- ja koolituskeskusele Papavere esitatud. 

Kaebused ja ettepanekud tuleb edastada paberkujul Papaveri juhi kätte ning digitaalsel kujul aadressile kaebused@papaver.ee

Ettepanekute ja kaebuste esitamise juhistega saad tutvuda siin.