TAGASISIDE


Teie tagasiside on Papaveri jaoks oluline, et saaks osutada teenuseid võimalikult Teie vajadustest lähtuvalt.

Tagasiside andmine on anonüümne ning vajalikke andmeid kogutakse vaid selleks, et parandada teenuste ja koolituste kvaliteeti ja osutada neid lähtudes klientide vajadustest, ettepanekutest ja huvidest.

Tagasisides on oodatud nii positiivne tagasiside kui ka ettepanekud, mida saaks edaspidi paremini teha.

Tagasisidet saate anda klikates siia lingile.