PROJEKTID

KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital - Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2021. aasta taotlusvoor

Veebruarikuus esitas Papaver oma projekti "MTÜ Papaver arenguhüppe tegevuskava" KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru. 

Märtsi lõpus tuli positiivne vastus - Papaveri arenguhüppe projekt sai rahastuse summas 4000€. 

Projekti elluviimise ajavahemik: 1. aprill 2021 – 31. juuli 2021.
Projekti eesmärgiks on läbi viia arenguvajaduste terviklik kaardistus Papaveri jätkusuutliku arengu ning tegutsemise professionaalsuse tagamiseks  ja koostada meeskonda kaasaval meetodil Papaveri arenguhüppe tegevuskava, et täita tulemuslikumalt Papaveri eesmärke. 

Kaardistuse läbi viimiseks kasutatakse McKinsey CAT mudelit, mille tulemusena selguvad arendamist vajavad valdkonnad, millele edaspidi keskendutakse. Nendele valdkondadele tuginedes koostatakse arenguhüppe tegevuskava, mis on ühtlasi ka projekti suurimaks väljundiks. Projekti  tegevuste lõppedes viiakse läbi tegevuskava tutvustav seminar Papaveri meeskonnale ja koostööpartneritele, et kõik olulised osapooled oleksid informeeritud, mida planeerimine oma ühingu arendamiseks teha ning keda kaasata.

Rohkem infot KÜSKi kohta leiad klikates siia.