PROJEKTID

Infopäevad 0-15-aastaste laste hooldajatele
suunatud 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta

Sotsiaalkindlustusameti korraldatud hanke "Infopäevad 0-15-aastaste laste hooldajatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta" Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatud summaga 8000€ - võitis MTÜ Papaver.

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga korraldab Papaver 0-15-aastaste laste hooldajatele infopäevasid, mille eesmärgiks on suurendada 0–15-aastaste laste hooldajate teadlikkust sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenusest üle-eestiliselt. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on toetada terviseseisundist tingitud erivajadusega lapse igapäevast elu ja arendada tema oskusi iseseisvalt toime tulla. Rohkem infot sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta leiad siit. 

Infopäevade läbiviimise ajavahemik on märts 2021 kuni hiljemalt august 2022.

Infopäevad viiakse läbi kümnes Eesti linnas: Tallinnas, Rakveres, Narvas, Paides, Haapsalus,
Kuressaares, Pärnus, Tartus, Võrus ja Viljandis.
 


INFOPÄEVADE KUUPÄEVAD JA REGISTREERIMINE

Infopäeva päevakava ja muu infoga saab tutvuda registreerimislingile klikates.
Kohapeale ootame kõige rohkem 15 osalejat, teistel soovijatel palume infopäeval osaleda Zoomi vahendusel.
NB! Registreerimine lõppeb 2 päeva enne infopäeva toimumist.

NB! Kui oled kohapeale registreerunud, siis tulenevalt praegusest COVID-19 pandeemia olukorrast ning Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutest, palume kohapeale tulles esitada COVID-tõend (haiguse läbipõdemise või vaktsineerimiskuuri läbimise tõend).

Kohapeal osalejatel palume kanda terve infopäeva ajal maski viiruse leviku tõkestamiseks.
Kui COVID-tõendi esitamise võimalust pole või maski kandmine on vastunäidustatud, siis palume ühineda Zoomi vahendusel.


03.11.2021 Tartu
Asukoht: Tartu Loomemajanduskeskuse konverentsisaal, Kalevi 17, Tartu linn
Toimumisaeg: 10:00-13:30

Kohapeal:  http://bit.ly/Tartu_031121
Zoomis:  https://bit.ly/3mnEMMz_Tartu_ZOOM


04.11.2021 Võru
Asukoht: Tartu tänav 25, 4. korruse saal Võru linn
Toimumisaeg: 10:00-13:30

Kohapeal:  http://bit.ly/Võru_041121
Zoomis:  https://bit.ly/3D4GE3N_Võru_ZOOM


05.11.2021 Viljandi
Asukoht: Sakala Keskuse sammassaal, Tallinna tänav 5, Viljandi linn
Toimumisaeg: 10:00-13:30

Kohapeal:  http://bit.ly/Viljandi_051121
Zoomis:  https://bit.ly/3B9bs2y_Viljandi_ZOOM


Toimunud infopäevad:
16.09.2021 Tallinn
28.09.2021 Rakvere
29.09.2021 Narva
30.09.2021 Paide
20.10.2021 Haapsalu
21.10.2021 Kuressaare
22.10.2021 Pärnu


Vaata ka laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust tutvustavat videot.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.1 „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks“ sotsiaalministri 31.08.2020 käskkirjaga nr 79 kinnitatud toetuste andmise tingimuste “Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele“ tegevuse 2.3 „Raske ja sügava puudega 0–15-aastaste laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine ning hooldajatele suunatud tugi- ja teavitustegevused“ raames.


KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
Vabaühenduste arenguhüpet 
ettevalmistav 2021.aasta taotlusvoor

Veebruarikuus esitas Papaver oma projekti "MTÜ Papaver arenguhüppe tegevuskava" KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru. 

Märtsi lõpus tuli positiivne vastus - Papaveri arenguhüppe projekt sai rahastuse summas 4000€. 

Projekti elluviimise ajavahemik: 1. aprill 2021 – 31. juuli 2021.
Projekti eesmärgiks on läbi viia arenguvajaduste terviklik kaardistus Papaveri jätkusuutliku arengu ning tegutsemise professionaalsuse tagamiseks  ja koostada meeskonda kaasaval meetodil Papaveri arenguhüppe tegevuskava, et täita tulemuslikumalt Papaveri eesmärke. 

Kaardistuse läbi viimiseks kasutatakse McKinsey CAT mudelit, mille tulemusena selguvad arendamist vajavad valdkonnad, millele edaspidi keskendutakse. Nendele valdkondadele tuginedes koostatakse arenguhüppe tegevuskava, mis on ühtlasi ka projekti suurimaks väljundiks. Projekti  tegevuste lõppedes viiakse läbi tegevuskava tutvustav seminar Papaveri meeskonnale ja koostööpartneritele, et kõik olulised osapooled oleksid informeeritud, mida planeerimine oma ühingu arendamiseks teha ning keda kaasata.

Rohkem infot KÜSKi kohta leiad klikates siia.