PAPAVERI TEGEVUS


Nõustamis- ja koolituskeskuse Papaver meeskond on koos tegutsenud 2007.  aastast ning tegeleb inimestega, kellel on psüühilised ja sotsiaalsed keerukused igapäevases toimetulekus. Papaver tegutseb Tallinnas ja Kuusalus.

Papaveris osutatakse sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooniteenust. Tööalase rehabilitatsiooni hinnakirja leiad siit.
Nõustamisteenuseid pakutakse ka eravastuvõtu kaudu tulevatele inimestele ja kohalikust omavalitsusest suunatud lastele ja peredele.  Eravastuvõtu hinnakirja leiad siit.


AJALUGU


Papaver sai alguse Kristiine Sotsiaalkeskuse rehabilitatsioonimeeskonna soovist luua omaette organisatsioon.  

Nõustamisteenuste osutamisega eravastuvõtu kaudu tulevatele klientidele alustati 2013. aastal.
Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamisega alustati 2007. aastal alaealise õigusrikkujate sihtrühmale, kes olid suunatud teenusele alaealiste komisjonist. Alates 2015. aastast osutatakse puudega lapsele ja perele ning 2016. aastast osutatatakse teenuseid täisealisele isikule. 

Alates 2017. aastast korraldatakse ka koolitusi, seminare ja töötubasid, et tõsta teadmisi iseendast ja teistest vaimse tervise teemadel. Koolitusi pakutakse noortele, lapsevanematele, spetsialistidele ja teistele huvilistele. Lähemalt koolitustest saad lugeda siin.

Tööalast rehabilitatsiooniteenust
osutatakse alates 2018. aastast.

Papaver osutab teenuseid lisaks Tallinnale ka Kuusalu klientidele 2019. aasta lõpust. Papaver tegutses Haapsalus alates 2018.aastast kuni 30.aprillini 2024. 

 

PAPAVERI JUHTIMINE 


Papaveri juhtkonna moodustavad: Evi Vilgats, Liina Vilgats, Anne Rebane ja Kadri Vilgats. 

Papaveris osutatakse teenuseid läbi MTÜ Papaveri, kus juhatuse koosseisu kuuluvad Ester Põiklik, Evi Vilgats ja Kadri Vilgats.

MTÜ Papaveri tegevuse põhimõtted on kirjeldatud põhikirjas, kus on välja toodud ka ühingu eesmärgid.

MTÜ Papaveri põhikiri


Allpool on välja toodud MTÜ Papaveri 2017, 2018, 2019, 2020 ja 2021 majandusaasta aruanded.

Majandusaasta aruanne 2021

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2019

Majandusaasta aruanne 2018


Majandusaasta aruanne 2017