TALLINNASSE:      SOTSIAALTÖÖTAJA-JUHTUMIKORRALDAJA       LOGOPEED        LOOVTERAPEUT  

   ERIPEDAGOOG        FÜSIOTERAPEUT        TEGEVUSTERAPEUT

HAAPSALUSSE:      LOOVTERAPEUT         FÜSIOTERAPEUT        ERIPEDAGOOG          PSÜHHOLOOG

       KUUSALLU:     LOOVTERAPEUT         LOGOPEED         ERIPEDAGOOG        TEGEVUSTERAPEUT          

PSÜHHOLOOG


Otsime Tallinna meeskonda:

SOTSIAALTÖÖTAJAT-JUHTUMIKORRALDAJAT

 

TÖÖ SISU

⋅           Nõustava sisuga sotsiaaltöötaja teenuse osutamine lastele, noortele ja tööealistele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni raames.
⋅           Juhtumikorralduslikele printsiipidele toetudes kliendijuhtumite kompleksne koordineerimine ja juhtimine.
⋅           Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

⋅           Sotsiaaltöö kõrgharidus

⋅           Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

⋅           Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

⋅           Hea analüüsioskus

⋅           Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

⋅           Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

⋅           Väga hea  eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

⋅           Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

⋅           Kasuks tuleb:

⋅           Eelnev töökogemus

⋅           Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused (nt pereteraapia, perelepitus)

⋅           Mitmes keeles nõustamise oskus

PAKUME

⋅           Supervisioon, kovisioon, koolitused

⋅           Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

⋅           Meeskonnasisesed hooajalised üritused

⋅           Konkurentsivõimeline töötasu

⋅           Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

⋅           Töö asukoht: Kotka 26, Tallinn; lisaks kodus töötamise võimalus

KANDIDEERIMINE

⋅          Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda!

⋅          Kandideerimiseks saata CV, motivatsioonikiri ja kõrgharidust tõendav diplom aadressile personal@papaver.ee.

⋅          Kandideerimise tähtaeg: 25.07.2023.

⋅          Värbamisprotsessiga läheme edasi jooksvalt kandideerimisdokumentide laekumiste järjekorras.