TALLINNASSE:       PSÜHHOLOOG (vene keel)          PSÜHHOLOOG

HAAPSALUSSE:       LOOVTERAPEUT          PSÜHHOLOOG     

KUUSALLU:       LOOVTERAPEUT      PSÜHHOLOOG  

 


Otsime Tallinna meeskonda:

PSÜHHOLOOGI (vene keel)


TÖÖ SISU

⋅         Nõustava sisuga psühholoogi teenuse osutamine lastele, noortele ja tööealistele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ning eravastuvõtu raames.

⋅         Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa nõuetest ning asutuses kehtivast korrast. Tööd tehakse kliendihaldustarkvara Pugu kasutades.

 

NÕUDMISED

⋅         Psühholoogia kõrgharidus

⋅         Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

⋅         Hooliv ja empaatiline suhtumine erivajadusega inimestesse

⋅         Hea analüüsioskus

⋅         Hea ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskus

⋅         Hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus

⋅         Väga hea vene ja eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

⋅         Hea arvutikasutamise oskus (e-post, dokumendihaldustarkvara, internet)

⋅         Kasuks tuleb:

⋅         Eelnev töökogemus

⋅         Pikaajalised erialased väljaõpped ja koolitused (nt pereteraapia, perelepitus)

⋅         Mitmes keeles nõustamise oskus

PAKUME

⋅         Supervisioon, kovisioon, koolitused

⋅         Juhendamine tööle sisse elamise perioodil

⋅         Meeskonnasisesed hooajalised üritused

⋅         Konkurentsivõimeline töötasu

⋅         Paindlik tööaeg, töö osalise või täiskoormusega (0.5-1.0 koormus)

⋅         Töö asukoht: Kotka 26, Tallinn; lisaks kodus töötamise võimalus

 

KANDIDEERIMINE

⋅         Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda!

⋅         Kandideerimiseks saata CV, motivatsioonikiri ja kõrgharidust tõendav diplom aadressile personal@papaver.ee.

⋅         Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2022

⋅         Värbamisprotsessiga läheme edasi jooksvalt kandideerimisdokumentide laekumiste järjekorras.